Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine. Teenust osutatakse alates 01.01.2016.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on  põhjendatud eelkõige, kui isiku tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: https://www.tootukassa.ee/kontaktid

Osutatavad teenused:

 • füsioteraapia;
 • tegevusteraapia ja -nõustamine; (ajutiselt teenust ei osuta)
 • logopeediline abi;
 • eripedagoogiline abi;
 • kogemusnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • loovteraapia ja nõustamine;
 • õendusalane nõustamine;
 • sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Teenusest täpsemalt: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform
Wasa AS rehabilitasiooniteenuse infotelefonil 4450756

Wasa AS pakub nõustamisteenuseid vähenenud töövõimega inimestele, kellel on:

 • kerge või mõõdukas pikaajaline terviseprobleem,
 • kerge või mõõdukas liikumispiirang,
 • kerge või mõõdukas meelepuue,
 • kerge või mõõdukas psüühiline erivajadus,
 • kerge või mõõdukas intellektipuue,
 • kerge või mõõdukas liitpuue.

 Wasa AS ei saa pakkuda nõustamisteenuseid isikutele kellel on:

 • raske ja sügav liikumispiirang,
 • raske ja sügav meelepuue,
 • raske ja sügav käitumis- või sõltuvushäire.

Teenuse osutamine toimub:

 • Tööpäevadel:  8.00-20.00
 • Nädalavahetusel: kokkuleppel

Ratastoolis liikumiseks on kaldteed olemas majja sisenemisel ja üldruumides liikumiseks. Teenuse osutamise ruumid asuvad esimesel korrusel. Laia elektrilise ratstooliga võib ruumidesse pääsemine olla raskendatud. Maja sissepääsu kõrval on invaparkimiskoht.

Hinnakiri:

AS WASA tööalase rehabilitatasiooni hinnakiri

Teenuse nimetus

 • Füsioterapeudi ind.teenus 60,00 €
 • Füsioterapeudi grupitegevus 30,00 €
 • Tegevusterapeudi ind.teenus 60,00 €
 • Tegevusterapeudi grupinõustamine 30,00 €
 • Sotsiaaltöötaja ind.teenus 60,00 €
 • Sotsiaaltöötaja grupiteenus 30,00 €
 • Eripedagoogi ind.teenus 70,00 €
 • Eripedagoogi grupitöö 30,00 €
 • Logopeedi ind.teenus 70,00 €
 • Logopeedi grupitöö 30,00 €
 • Psühholoogi ind.teenus 60,00 €
 • Psühholoogi grupitegevus 30,00 €
 • Loovterapeudi ind.teenus 70,00 €
 • Loovterapeudi grupitöö 30,00 €
 • Õe ind.teenus 60,00 €
 • Õe grupitöö 30,00 €
 • Arsti teenus 70,00 €
 • Kogemusnõustaja ind.teenus 60,00 €
 • Kogemusnõustaja grupitöö 30,00 €
 • Ööpäevaringne majutuskoht koos hommikusöögiga 30,00 €

Kehtib alates 01.01.2024. Hinnad sisaldavad käibemaksu.