Rehabilitatsioon

Mis on rehabilitatsiooniteenus ?


Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb kaheks:

1. SOTSIAALNE REHABILITATSIOON-
Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.  Wasa pakub rehabilitatsiooni-teenust alates 2010 aastast.
Sihtrühm:

 • Puudega või puuet taotlevad lapsed(alla 16a).
 • Vanaduspensioni ealised isikud.
 • Tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, ei tööta ega ole töötuna arvel.

2. TÖÖALANE REHABILITATSIOON-
Teenust korraldab Töötukassa ning rahastab riik.
Sihtrühm:

 • Tööealised (16a kuni vanaduspensioniiga) isikud, kelle on  osaline töövõime, puue või püsiv töövõimetus ning kes õpivad, töötavad või on registreeritud töötud.

WASA poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused on järgmised:

 • rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioteraapia;
 • tegevusteraapia ja -nõustamine;
 • logopeediline abi;
 • eripedagoogiline abi;
 • kogemusnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • õendusalane nõustamine;
 • sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt:
http://www.sm.ee/
http://www.tootukassa.ee