Eriolukorra info

JUHEND TEENUSE SAAJALE TURVALISE KESKKONNA TAGAMISEKS

 • Teenusele tule vaid siis kui tunned ennast tervena. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi. Jälgi oma tervist ja püsi kodus.
 • Palume täita Terviseameti poolt koostatud „covid-19 tervisedeklaratsioon“.
 • Kanna maski, Wasa poolt on meditsiiniline 4h kaitsemask. Soovi korral võid kanda isiklikku korduvakasutatavat maski.
 • Saabudes hoia vastuvõtus teise kliendiga distantsi. Palun järgi 2+2 reeglit terve teenusel viibimise vältel.
 • Palun pese või desinfitseeri käed enne igale vastuvõtule tulekut.
 • Turvalisuse tagamiseks on vähendatud ruumis viibivate klientide arvu, 1 klient korraga ( 1 pere korraga). Samuti 1 töötaja korraga.
 • Iga kliendi järel on töötajal piisavalt aega ruumi tuulutamiseks, vahendite ja seadmete puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kõik kontaktpuutes olnud esemed (füsioteraapia vahendid, motoorika vahendid, pastakas jne) desinfitseeritakse.
 • Palun tule vastuvõtule täpselt kokku lepitud ajaks, et vähendada ootealal olevate inimeste arvu ning liigset omavahelist kokkupuudet ning väldi ooteruumides viibimist. Soovitame jalutada õuealal, pargis ja istuda terassile paigutatud toolidel.
 • Palun ära liigu siseruumides ja alal, kuhu otseselt ei ole vajadust minna.
 • Üldruumides on koos piltjuhistega desinfitseerimiskohad (  3 kohta-tambur, fuajee, söögisaal).
 • Soovitatavalt eelistada maksevõimalustest kaardimakseid. Väldi kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti.
 • Üldtualetid on jagatud  1 personalile ja 1 kliendile. Jälgi palun silte.
 • Söögiruumi sisenedes palun desinfitseeri käed. Järgi 2+2 reeglit.  Pea kinni toiduaegadest.
 • Üldruumides tehakse päeva jooksul puutepindade desinfitseerimist iga 2-4 h tunni järel. Rõhk on sagedastel kontaktpindadel nagu lingid, lülitid, käsipuud jne.
 • Päevakoristus majutustubades on igapäevaselt vajalik! Turvalisuse tagamiseks ära viibi koristamise ajal toas. Täname, kui kasutad silti „koristada tuba“  kui lahkud ruumist. Toateenija märkab silti ja teab, et koristamiseks on sobilik aeg.

NB! Hotelli sisekorra ja turvalisuse tagamiseks on hotelli üldruumides turvakaamerad.


РУКОВОДСТВО КЛИЕНТА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ

 • Приходите на услугу, только в том случае, если вы чувствуете себя здоровым. Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, обратитесь за помощью заранее. Следите за своим здоровьем и оставайтесь дома.
 • Пожалуйста, заполните «декларацию о здоровье covid- 19», подготовленную Департаментом здравоохранения.
 • Носите маску, Wasa предоставит медицинскую защитную маску на 4 часа. Если вы хотите, вы можете носить личную многоразовую маску.
 • При прибытии держитесь на расстоянии от другого клиента на стойке регистрации. Пожалуйста, следуйте правилу 2 + 2 в течение всего пребывания на услуге.
 • Пожалуйста, мойте или дезинфицируйте руки перед каждым приемом.
 • Для обеспечения безопасности количество клиентов в комнате было сокращено, по 1 клиенту за раз (по 1 семье за ​​раз). Также 1 сотрудник за один раз.
 • После каждого клиента у сотрудника есть достаточно времени, чтобы проветрить помещение, очистить и продезинфицировать инструменты и оборудование. Все находящиеся в контакте предметы (физиотерапевтическое оборудование, оборудование для моторики, ручка и т. д.) дезинфицируются.
 • Пожалуйста, приходите на прием в точно оговоренное время, чтобы уменьшить количество людей в зоне ожидания и чрезмерного контакта друг с другом, чтобы не ждать в залах ожидания. Мы рекомендуем гулять на свежем воздухе, в парке и сидеть на стульях на террасе.
 • Пожалуйста, не находитесь в помещении или в местах, где нет прямой необходимости находиться.
 • В общих помещениях есть места для дезинфекции с инструкциями с фотографиями (3-местный, тамбур, фойе, столовая).
 • Рекомендуется платить карточкой, а не наличными. Избегайте физического контакта при передаче кассовых чеков и наличных денег.
 • Общие туалеты разделены: один для сотрудников, один для клиента. Пожалуйста, читайте таблички.
 • Пожалуйста, продезинфицируйте руки при входе в столовую. Следуйте правилу 2 + 2. Придерживайтесь времени.
 • В местах общего пользования контактные поверхности дезинфицируются каждые 2-4 часа в течение дня. Особое внимание уделяется таким поверхностям, как ручки дверей, переключатели, поручни и т. д.
 • Ежедневная уборка в номерах обязательна! В целях безопасности не оставайтесь в комнате во время уборки. Спасибо за использование таблички „убрать комнату”, когда вы выходите из комнаты. Горничная заметит табличку и будет уверена, что настало время для уборки.