KÜSIMUSED – VASTUSED

 

Küsimus: Detailplaneeringus on märgitud hoonestuse põhimahu joon. Mida see täpsemalt tähendab?

Väljavõte seletuskirjast:

“Hoone põhimaht peab paiknema olemasoleva majutushoonega (Villa Wasa) ühel joonel. See annab võimaluse laiendada pargiala ka uue hoone ette. Laiem ehitusala annab võimaluse rajada ühekorruselisi hoone põhimahust eenduvaid ja pargiga suhestuvaid hoonemahtusid (analoogselt Villa Wasa eenduva kohvikumahuga).”

 

Küsimus: Kas oleks võimalik saada detailplaneeringu põhijoonist Autocad või Arhicad failina?

Detailplaneeringu põhijoonis on lisatud allalaetavate failide hulka (vt Lisa – detailplaneering – planeeringualus.dwg).