PROJEKTID

1. AS WASA poolt piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm „ ASTMAGA KOOS KASVADES “
Sihtgrupp: Astma diagnoosiga lapsed ja nende vanemad. Programmi sobivad lapsed vanuses 6-12a.
Peamised tegevused: Rehabilitatsiooniprogrammis „ Astmaga kasvades “ osalemise jooksul nõustavad last ja pere järgmised spetsialistid: sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut, eripedagoog ja pedagoog. Teenused toimuvad individuaalsete-, pere- ja grupikohtumistena.
Grupi suurus ja registreerimine: „Astmaga kasvades“ rehabilitatsiooniprogramm koosneb kolmest tsüklist. Piloteeritava programmi teenusetsüklite  ajakava: 23.10.2016, 02.01.2017, 19.03.2017. Grupi suuruseks on 8-12 last. Grupp on täitunud.
Rohkem infot.


2. „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“
Projekti kestus: 01.01.2016 – 31.12.2018
Sihtgrupp:  mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest/ressurssidest (teenustest ja toetustest).
As Wasa osutab TUGIISIKUTEENUST.
Rohkem infot.


3. Pilootprojekt „Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumipõhise võrgustikutöö piloteerimise kaudu“
Projekti sihtrühmaks on inimesed, kellel on mitmeid põimunud probleeme, mille tõttu nad ei tule toime igapäevase elu ja töölkäimisega. Projekti raames pakutakse inimestele tasuta nõustamisteenuseid ja tehakse juhtumipõhist võrgustikutööd.
Projektis osalevatele inimestele pakutavad nõustamisteenused on:
psühholoogiline nõustamine, sh perenõustamine; 
võlanõustamine;
tugiisikuteenus.
PILOOTPROJEKT LÕPETATUD 30.11.2015
Rohkem infot.